صفحه 1 از 1

بروز شد - WYSIWYG Web Builder 12.5

پستارسال شده در: شنبه 11 فروردین 1397, 9:49 pm
توسط پشتیبانی
برنامه WYSIWYG Web Builder با توجه به شناخت مشکلات و باگ ها از سوی مدیران و دیگران کاربران جهت عملکرد بهتر بروز رسانی گردید.
ویژگی های جدید نسخه 12.5 بعد از دانلود در فایل فشرده شده مشاهده نمایید.

تغییرات نسخه 12.5:
  - Fixed: SlideShow pagination buttons have wrong z-index.
  - Fixed: Folder should not be included in Open Graph URL.
  - Improved: Now includes PHP Mailer 5.2.26
  - Improved: Picture adaptive images now included in the Asset Manager.
  - Improved: Optimized HTML rendering of extensions, blog, article and other real-time HTML code in the workspace.
  - Improved: Blog And Article have been redesigned to use considerably less system resources.
  - Improved: Added support for boolean attributes in HTML formatter (readonly, autofocus, multiple etc).
  - Improved: Implemented 'accept' attribute for the File Upload object. This specifies the types of files that the file input accepts in the file browser. This works in combination with the form validation.
  - Improved: 'Automatically include viewport meta tag' now also works in combination with Flex Containers.
  - Improved: Implemented 'ctrl-tab' and 'shift-ctrl-tab' to switch between open windows.
  - Improved: Implemented 'ctrl-home' and 'ctrl-end' to scroll the main window area.
  - Improved: If no objects are selected, 'alt-enter' will open the page-properties.
  - Improved: Added the possibility to copy individual events (instead of all).
  - Improved: Carousel next/previous buttons vertical alignment in breakpoints.
  - Improved: CSS gradients now use the latest syntax. Dropped browser prefixes.
  - Improved: Toolbar/Ribbon icons are now scaled on high DPI screens.
  - Improved: Icons of external files in Site Manager and 'Select Page' are managed more efficiently (lower memory usage).
  - New feature: Added 'background-size' property to animations and transitions.
  - New feature: Added 'none' option to the Layout Grid overflow properties. This will disable responsive columns, so column widths will be the same in all breakpoints (just like in WWB11).
  - New feature: Added support for 64bit extensions (64bit version only)! Most extensions have been ported to 64bit.

- چطور اقدام به بروز رسانی نسخه جدید نمایم:
1. آخرین نسخه برنامه را از لینک ذیل دریافت و مراحل نصب را بدون تغییر در محل نصب دنبال کنید.
http://wysiwygwebbuilder.ir/download.html

2. اگر نسخه دیگری از برنامه بر روی سیستم شما نصب می باشد، نیازی به نصب مجدد برنامه ندارید، تنها با دانلود فایل ذیل و کپی آن در محل نصب برنامه، برنامه بروز می گردد.
http://wysiwygwebbuilder.com/wb12update.zip

بروز شد - WYSIWYG Web Builder 12.5

پستارسال شده در: شنبه 3 آذر 1397, 10:41 am
توسط mashinshenas
من متاسفانه نمی تونم نصب کنم یه نسخه دیگه داشتم پاک کردم بعد اینو که دارم نصب می کنم میپره بیرون

بروز شد - WYSIWYG Web Builder 12.5

پستارسال شده در: چهارشنبه 7 آذر 1397, 2:12 pm
توسط medihealth
ممنون بابت به اشتراک گذاریتون